Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Spiltans webb. Om cookies på spiltanfonder.se

Jag godkänner

Institutionell förvaltning

InstAccess


Enkelt är effektivt - även för institutioner!
Spiltan Fonders förvaltningsteam har sedan starten 2002 lyckats mycket väl i förvaltningen och har genom åren erhållit en rad utmärkelser. Bland annat "Årets Fondbolag", "Årets Sverigefond", Läsarnas Favorit" och "Bästa Räntefond".

Vi erbjuder aktivt förvaltade fonder som förvaltas framgångsrikt enligt vår investeringsfilosofi. Vidare erbjuder vi även två smarta passivt förvaltade fonder till mycket låg förvaltningsavgift.

I kategorin räntefonder erbjuder vi två väldigt prisvärda alternativ till antingen låg eller medel risk.

Vi har förvaltningsuppdrag från en bred investerarbas som består av bland annat försäkringsbolag, fackföreningar, landsting, kommuner, stiftelser, pensionskassor, fond-i-fonder, föreningar, förbund och organisationer och företag. Kontakta oss gärna för referenser.

Enligt överenskommelse erhåller ni löpande rapporter samt information om förvaltningsuppdragets utveckling. Ni har också en kundansvarig kontaktperson som ni alltid kan vända er till med frågor eller önskemål. Vi vill ha en öppen och transparent relation med våra investerare med regelbunden kontakt.


Vad ingår i vårt förvaltningserbjudande?
Professionell förvaltning av ert kapital enligt vår investeringsfilosofi
Uppföljningsmöten 2-4 tillfällen per år
Förvaltningsrapport
Hållbarhet (läs mer här)
Kostnadsfritt fondkonto


Förvaltningsresultat
Spiltan Fonder kan visa upp mycket goda, långsiktiga förvaltningsresultat i våra respektive fonder. Samtliga har levererat en bättre avkastning (efter avgift) än sina jämförelseindex under relevanta perioder.


Ansvarsfulla investeringar
Spiltan Fonder är en långsiktig investerare med fokus på Sverige som genom aktiv analys investerar i bolag med en ärlig ledning och har en långsiktigt hållbar verksamhet samt affärsmodell som är begriplig. En långsiktigt hållbar affärsmodell avser inte enbart finansiellt välskötta bolag som genererar goda vinster, utan bolaget ska även respektera och tillämpa internationella normer avseende miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och affärsetik. I Spiltan Fonders placeringsråd analyseras löpande intressanta bolag utifrån såväl finansiella faktorer som etik- och hållbarhetssynpunkt. Läs mer här.

unpri     swesif_logo


Hur tar ni betalt?
Endast fast förvaltningsavgift utgår. Spiltan Fonder tar inte ut köp- eller säljavgifter och heller inte någon prestationsbaserad (rörlig) avgift. Vi har inga intäkter från provisioner eller courtage (transaktionskostnader). Alla kostnader framgår tydligt i de avtal som skrivs och redovisas sedan löpande i våra rapporter.

Kontakta mig om institutionell förvaltning:

Intresserad av institutionell förvaltning?


Kontakt:
Emilie Taube
Ansvarig institutionella investerare
Tel: 072 - 320 01 37
E-post: emilie@spiltanfonder.se

Emilie-liten