10 Mar 2020

Marknaden för företagsobligationer påverkas av oron

Investeringar i företagsobligationer bär en marknadsrisk där priset i stor grad påverkas av riskaptiten på marknaden. Med oljeprisfallet och osäkerheten på den ekonomiska och humanitära situationen i världen efter coronautbrottet har aktiemarknaden fallit kraftigt och denna osäkerhet påverkar också kreditmarknaden där riskpremien den senaste veckan markant ökat. Lars Lönnquist, ränteförvaltare på Spiltan Fonder, kommenterar läget.

Företagsobligationsmarknaden
Den svenska marknaden påverkas i stor grad av utvecklingen i vår omvärld. Tyskland är ett land som är starkt beroende av bilindustrin, kinesiska marknaden och en stor öppen världsekonomi. Då samtliga dessa delar utvecklats negativt närmar sig den tyska ekonomin recession, vilket får riskpremien på den europeiska kreditmarknaden att stiga som i sin tur påverkar den svenska marknaden när relativprissättningen förändras.

En kraftigt stigande riskpremie påverkar kurserna på företagsobligationer negativt. Vid högre osäkerhet vill investerare helt enkelt ha bättre betalt för att ta risk. Finansiering av ett bolags skuld som för en månad sedan kunde finansieras till 2 procent kostar nu 3,5 procent. Denna högre ränta har ändrat priset på pengar resulterande i lägre kurser, men innebär också en högre löpande avkastning framöver. 

Företagsobligationsmarknaden diskonterar recession
Det finns ett index som heter Markit Itrax Xover som visar riskpremien på de 75 mest likvida bolagen med ett kreditbetyg som ligger kring BB, dvs high yield. Vill man följa riskaptiten på kreditmarknaden är detta en bra indikation och indexet har skjutit i höjden och är nu på sin högsta nivå sedan Eurokrisen 2012. Företagsobligationsmarknaden diskonterar därmed en recession och där börsen fortfarande är 50 procent högre än vid motsvarande läge 2012. Om inte jorden går under kan det vara så att vi närmar oss ett köpläge för företagsobligationer.

Spiltan Högräntefond
Så länge inte bolagens intjäning markant påverkas så kommer bolagen att fortsätta betala sina kupongräntor. Det är därför vi i förvaltningen av Högräntefonden tycker det är så viktigt att låna ut kapital till bolag som har en långsiktigt hållbar investeringsstrategi med efterfrågan på produkter och tjänster idag, imorgon och om 10 år, samt starka kassaflöden som betalar kupongräntor och återbetalar skulden. Bolagen ska ha en rimligt stark balansräkning med riktiga tillgångar och utdelningsbara vinster. Bolag som inte lever upp till dessa kvalitetskrav tenderar att underprestera i turbulenta perioder.

Högräntefonden har inte gjort någon kreditförlust. Samtliga bolag betalar sina kuponger och det finns inget enskilt innehav som gått ner dramatiskt. Osäkerheten kommer säkert bestå under kommande månader, men när situationen normaliseras kommer kurserna återigen stiga varför jag tycker det är ett bra läge att till fonden nu köpa in attraktiva krediter som har potential inte bara att ge en hög löpande avkastning utan även värdeökningar när riskaptiten kommer tillbaka. Fonden har även god likviditet i form av en hög andel korta företagscertifikat utan nämnvärd prisrisk. 

Mellan den 20 februari och den 9 mars är svenska börsen ner -18,79 (OMXSPI) procent och Högräntefonden -1,38 procent. Det finns alltså en samvariation mellan börsen och företagsobligationer men risken i Högräntefonden är betydligt lägre och beroende på placeringshorisont har direktavkastningen på obligationerna stigit vilket kommer spararna till godo på sikt.

Om du som kund har frågor eller funderingar är du alltid välkommen att höra av dig till oss.

Så här skapas avkastning i räntefonderna


Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Ladda ned faktablad och informationsbroschyr under Rapporter och dokument.

  • NYHET 22 May 2024

    Stefan Ericson förstärker förvaltningsorganisationen

    Stefan Ericson har rekryterats för att ytterligare förstärka Spiltan Fonders förvaltningsorganisation.

  • NYHET 20 May 2024

    Ingen handel i globalfonder 27 maj på grund av helgdag

    Ingen handel i Spiltan Globalfond Investmentbolag och Spiltan Realinvest Global på grund av den amerikanska helgdagen Memorial Day.

Visa fler

Kontakta oss

Jag vill köpa fondandelar!Jag vill ha nyhetsbrevet!

Fyll i formuläret nedan eller ring oss gärna om du har några frågor:

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Spiltan Fonder AB använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies