spiltanseptember(44of97)
09 Apr 2021

Många funderar på vad som händer med avkastningen i räntefonder när räntan stiger. Generellt brukar räntefonder minska i värde när räntan stiger och vice versa, men det beror på vilken typ av räntepapper fonderna investerar i. Vi ska försöka reda ut vad det beror på och vad som skiljer olika typer av räntefonder åt.

Hur stigande räntor påverkar våra räntefonder

Korta och långa räntefonder
Till att börja med skiljer man på korta och långa räntefonder. Det som avgör om en fond är kort eller lång beror på löptiden på fondens innehav. I korta räntefonder är löptiden max ett år, medan långa räntefonder har papper med löptid på ett år eller längre. Ju längre löptid desto högre risk. Detta beror på att obligationen minskar i värde om räntan stiger och på att nya obligationer ges ut till en högre ränta. Andrahandsvärdet sjunker eftersom investerare inte är villiga att betala "fullpris" för de gamla obligationerna. Det motsatta gäller också förstås, om räntan sjunker kommer värdet på obligationen att stiga.

Statsobligationer och företagsobligationer
Det är också skillnad mellan räntefonder som investerar i statsobligationer och företagsobligationer. Statsobligationer anses generellt ha lägre risk än företagsobligationer och ger därför en lägre ränta. Räntan på statsobligationer är oftast fast under hela löptiden och därför är det främst löptiden som avgör risken i obligationen. I företagsobligationer finns utöver riskfri ränta också ett kreditpåslag som motsvarar risken att bolaget inte kan betala tillbaka pengarna, och denna kreditrisk får man som investerare betalt för i form av högre ränta. I många fall är också räntan i en företagsobligation rörlig vilket gör att räntan man som investerare erhåller förändras upp och ner i takt med att ränteläget förändras. Det innebär att ränterisken är låg.

Räntans effekt på bolagen och därmed våra räntefonder
Höjd ränta kan påverka våra fonder genom att det påverkar de underliggande bolagen, i olika hög grad beroende på bolagens verksamhet och finansiella ställning. Stigande långräntor minskar värdet på framtida intäkter när de nuvärdesberäknas till en högre ränta och stigande räntor påverkar bolagens bruttomarginaler negativt då räntekostnaderna ökar. Snabbt stigande räntor skapar också osäkerhet inför framtiden och förväntningar om stigande inflation. Osäkerheten kan översättas till volatilitet och därmed stigande riskpremie vilket gör att obligationer som emitteras ger högre ränta och befintliga obligationers andrahandsvärde sjunker.

Båda våra två räntefonder fokuserar på företagsobligationer med rörlig ränta och relativt kort löptid. Detta gör att vi kan fokusera på att bedöma ett bolags möjlighet att betala sina räntekostnader och vid slutdagen också betala tillbaka lånebeloppet. Primärt vill vi få ränta på kapitalet vi lånar genom att fokusera på välskötta bolag som uppvisar bra förmåga att betala sina räntor och lösa sina lån. Det vill säga ett rimlig kreditrisktagande i förhållande till den ränta fonden erhåller. Det är anledningen att vi håller löptiden relativt kort i båda våra räntefonder. Bolagen i våra portföljer har goda möjligheter att själva kontrollera prissättningen och kan därmed föra vidare en stor del av kostnadsökningen och därmed mildra den negativa effekten. I och med att löptiden och därmed ränterisken är låg, är också känsligheten för räntehöjningar låg.

Spara långsiktigt med lagom risk
Som alltid är det klokt att vara långsiktig med sitt sparande och sprida det på olika typer av fonder. För Spiltan Räntefond Sverige rekommenderas en sparhorisont om minst ett år, medan för Spiltan Högräntefond rekommenderas minst tre år.

 Här kan du läsa mer om hur avkastning skapas i våra räntefonder.

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Ladda ned faktablad och informationsbroschyr under Rapporter och dokument.

  • NYHET 22 Apr 2024

    Nyhetsbrev april 2024

    Läs vårt nyhetsbrev för april 2024.

  • NYHET 12 Apr 2024

    Spiltan Aktiefond Småland med i Futurs fondutbud

    Nu kan du som kund hos Futur välja Spiltan Aktiefond Småland till ditt sparande.

Visa fler

Kontakta oss

Jag vill köpa fondandelar!Jag vill ha nyhetsbrevet!

Fyll i formuläret nedan eller ring oss gärna om du har några frågor:

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Spiltan Fonder AB använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies