glober
19 Nov

Ingen handel i Spiltan Globalfond Investmentbolag på grund av Thanksgiving.

Ingen handel i Globalfond Investmentbolag torsdag 25 november

Spiltan Globalfond Investmentbolag kommer att hållas stängd för handel torsdag 25 november då en stor del av fondförmögenheten är investerad i USA där börsen är stängd på grund av Thanksgiving.

Samtliga köp- och säljorder som inkommer per detta datum kommer att behandlas efterföljande handelsdag.

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Ladda ned faktablad och informationsbroschyr under Rapporter och dokument.

  • NYHET 25 Jan

    Börsen reagerar på omvärldshändelser

    Just nu reagerar börsen på flera omvärldshändelser. Läs mer om hur våra förvaltare agerar och hur du som sparare kan tänka i oroliga börstider.

  • NYHET 10 Jan

    Ingen handel i Globalfond Investmentbolag måndag 17 januari

    Ingen handel i Spiltan Globalfond Investmentbolag på grund av Martin Luther King-dagen.

Visa fler

Kontakta oss

Jag vill köpa fondandelar!Jag vill ha nyhetsbrevet!

Fyll i formuläret nedan eller ring oss gärna om du har några frågor: