Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Spiltans webb. Om cookies på spiltanfonder.se

Jag godkänner

Spiltan Globalfond Investmentbolag

Ta rygg på världens bästa investerare - en smart globalfond!

 Läsarnasfavorit_2016_ Global_Invest         jordglob

Tre anledningar till att investera i Spiltan Globalfond Investmentbolag

  • Du får professionella investerare runt om i världen som väljer ut de bästa bolagen åt dig.
  • Du får en global riskspridning till låg kostnad, 0,5 % per år.
  • Du får helt enkelt ett smart sätt att investera globalt!

Videointervju med fondens förvaltare Jörgen Wärmlöf
Avanzas Nicklas Andersson intervjuade Jörgen Wärmlöv om Spiltan Globalfond Investmentbolag för Avanza Play - klicka här får att se intervjun på Youtube.

Så här skriver media:

Placera.nu - Fondanalys
Dagens Industri
Privata Affärer
Morningstar
Dagens Nyheter
Placera.nu
Avanza bloggen
Veckans Affärer Finans


En smart globalfond!

Spiltan Globalfond Investmentbolag är en smart globalfond som är passivt förvaltad med en låg avgift. Fonden investerar i ett urval, ca 30 st, av framgångsrika investmentbolag runt om i världen, det gör att du därigenom investerar tillsammans med några av världens bästa investerare och blir delägare i ett stort antal kvalitetsbolag – det kallar vi att investera smart! Helt enkelt en fond där investeringsproffs från olika delar av världen tar hand om din investering.

Målsättningen för fonden är att över tid ge en avkastning som överstiger globalindex, men till en avgift som ligger i nivå med vanliga globala indexfonder. Aktiv förvaltning till en passiv avgift helt enkelt - ett smart sätt för dig som vill investera globalt!

Fondens största innehav
De tio största innehaven i fonden samt dess vikt i portföljen.


Några frågor till fondens ansvariga förvaltare Jörgen Wärmlöv:

Vad skiljer Spiltan Globalfond Investmentbolag från vanliga globalfonder?
Globalfonder är normalt aktivt förvaltade eller renodlade index­fonder. I aktivt förvaltade fonder försöker förvaltaren hitta de bästa bolagen med hela världen som spelplan. Vi tror att det är svårt att hålla koll på världens ca 68 000 börsbolag. Globala indexfonder investerar i de största bolagen i världen och missar då ofta många kvalitetsbolag. Genom Spiltan Globalfond Invest­mentbolag får du en kombination av passiviteten i en indexfond för att få ner förvaltningsavgiften samtidigt som investmentbo­lagen är aktiva investerare med ett begränsad geografiskt områ­de att hålla koll på. Detta gör att fonden över tid har goda förut­sättningar att kunna slå globalindex.

Vad kan man förvänta sig för avkastning?
De ingående investmentbolagen har historiskt varit duktiga på att investera i bolag som levererat en avkastning som varit bättre än genomsnittet. Över tid finns det därför goda förutsättningar för fonden att slå globalindex. Ett liknande resultat kan också ses i vår Sverigeinriktade fond Spiltan Aktiefond Investmentbolag. Historisk avkastning är naturligtvis ingen garanti för framtiden, men vi är övertygade om att investmentbolag, såväl i Sverige som globalt, har goda förutsättningar att kunna skapa mervärde och en långsiktigt god avkastning även i framtiden.

Hur har ni valt ut investmentbolagen och hur har deras vikt i portföljen bestämts?
Fondens innehav har valts utifrån två huvudkriterier – dels ska investmentbolaget samt dess ledning/huvudägare ha en lång historik och gett god avkastning. Dels ska investmentbolagen bidra till en bra geografisk- och branschmässig riskspridning i fonden. Eftersom fonden är en smart global indexfond får du i stort sett samma geografiska och branschmässiga fördelning som i en vanlig global indexfond, men med den stora fördelen att vi handplockat investeringsproffs som i sin tur har valt ut de bästa bolagen runt om i världen. Det här konceptet är väl beprövat och har varit framgångsrikt i vår befintliga fond Spiltan Aktiefond Investmentbolag. Den enda skillnaden är att vi nu tar konceptet och tillämpar det på global nivå.

branschfördelning geografiskfördelning
Källor: Spiltan Fonder och Bloomberg 2016-08-31.


Vad menas med passiv förvaltning?
Med passiv förvaltning menar vi att de aktier som ingår i fonden har bestämda ”målvikter” som över tid inte förändras. Exempelvis utgör fondens största innehav, Warren Buffetts (av många ansedd som en av världens bästa investerare) bolag Berkshire Hathaway, ca 8 % av portföljen och ska göra det på lång sikt. För att behålla målvikterna rebalanseras fonden löpande i takt med att värdet på innehaven förändras. Effektiv och prisvärd fondförvaltning.

Vad kostar det?
Spiltan Globalfond Investmentbolag har en förvaltningsavgift på 0,5 % per år. Det tillkommer inga köp- eller säljavgifter och heller ingen rörlig (s.k. prestationsbaserad) avgift. Tack vare vår passiva förvaltningsstrategi kan vi hålla förvaltningsavgiften mycket lägre än aktivt förvaltade globalfonder (som i genomsnitt kostar 1,3 % per år enligt Morningstar.se per den 15 augusti 2018).

För vem passar Spiltan Globalfond Investmentbolag?
Spiltan Globalfond Investmentbolag passar för dig som är långsik­tig med dina investeringar och på ett smart och prisvärt sätt vill investera globalt. Om du precis som vi på Spiltan Fonder tror att investmentbolagen har goda förutsättningar att kunna leverera en god avkastning även i framtiden är det smart att ”ta rygg på” världens bästa investerare.

Finns det något mer jag bör tänka på?
Precis som med alla andra aktiefonder är risken att betrakta som hög (5/7) och det därför är viktigt att vara långsiktig med sin in­vestering. Detta gäller även för Spiltan Globalfond Investmentbo­lag. Vidare är det viktigt att komma ihåg att man i en globalfond även blir exponerad mot andra valutor än svenska kronor. I den här fonden är det främst amerikanska dollar och euro. Föränd­ringar i valutakurser påverkar fondens avkastning positivt såväl som negativt.

Köp Fondandelar Jag vill spara i Globalfond Investmentbolag
Förvaltare

Jörgen Wärmlöv

Erfarenhet: 8 år

Ansvarig förvaltare sedan: start 2016-10-04

E-post: jorgen@spiltan.se

Riskinformation Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Informationsbroschyr och faktablad kan beställas från Spiltan Fonder, Tel: 08-545 813 40 eller hämtas under:
Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.
Fondinformation
Startdatum
2016-10-04
Startkurs
100
Förvaltningsarvode
0,5 % per år
Lägsta engångsinsättning
100 SEK
Lägsta månadsinsättning
100 SEK
PPM fondnummer
358 309
ISIN
SE0008613939
NAV: 119,57 SEK (2019-01-22) Värdeutveckling:

Hjälp om Spiltan Globalfond Investmentbolag