27 Nov 2020

Lars Lönnquist ger en uppdatering om våra räntefonder

Spiltan Fonders ansvariga ränteförvaltare Lars Lönnquist med över 30 års erfarenhet av den svenska ränte- och obligationsmarknaden uppdaterar oss om marknaden och våra två räntefonder. Den tydligaste slutsatsen är att långsiktigt sparande lönar sig.

Lars Lönnquist är ansvarig förvaltare för Spiltan Räntefond Sverige och Spiltan Högräntefond. I ränteförvaltningsteamet som Lars ansvarar för ingår ytterligare tre medarbetare med kunskap inom bolags, kredit- och hållbarhetsanalys med uppdraget att leverera en god riskjuterad avkastning till våra fondandelsägare.

Innan våren 2020 hade vi flera år av relativt stabila finansmarknader bakom oss. Våra två räntefonder har sedan start skapat god avkastning i kombination med relativt låga avgifter. I slutet av februari kom som alla vet pandemin att påverka aktie- och räntemarknaderna vilket även påverkade våra räntefonder som tappade i värde under februari och mars för att sedan återhämta sig starkt. Spiltan Räntefond Sverige är i skrivande stund (per den 26 november) upp 1.95 procent och Spiltan Högräntefond -0,25 procent. Ser man på längre sikt, över en femårsperiod, är Spiltan Räntefond Sverige upp 8,35 procent och Spiltan Högräntefond upp 19,08 procent vilket motsvarar en genomsnittlig årlig avkastning på 1,6 procent respektive 3,6 procent för en långsiktig sparare.

- På det stora hela har fonderna klarat sig bra även med utmaningarna under våren som främst berodde på bristen av likviditet i marknaden men vilket stabiliserades när de penning- och finanspolitiska stimulanspaketen sjösattes, säger Lars.

Idag har marknaderna stabiliserats ytterligare och vi är tillbaka på nivåer som innan pandemiutbrottet. Sedan lanseringen av våra räntefonder har vi haft som strategi att till rimlig risk erbjuda våra kunder en attraktiv avkastning genom att investera i en väldiversifierad portfölj av företagsobligationer. För att göra det jobbar vi nära våra bolag vilket har varit extra viktigt under året.

Om vi blickar framåt får vi förvänta oss att marknaden kommer fortsätta att svänga en del innan samhället och ekonomin återgår till ett normaltillstånd. En tydlig trend inom företagsobligationer är att antalet gröna obligationer ökar kraftigt till antalet vilket vi tycker är positivt av flera anledningar. De flesta nyutgivna företagsobligationer av fastighetsbolag är gröna för att finansiera utveckling med ett tydligt hållbarhetsfokus, det kan exempelvis vara klimatsmarta renoveringar av fastighetsbestånd.

- Vi har sett en stark återhämtning de senaste månaderna och när nu marknaderna stabiliseras är förväntansbilden att våra två räntefonder fortsatt har förutsättningarna att över tid leverera en god riskjusterad avkastning i linje med fondernas målsättning, säger Lars.

Viktigt att tänka på som sparare är att alltid ha tillräckligt lång sparhorisont för att kunna hantera oförutsedda händelser. Rekommenderad sparhorisont i Räntefond Sverige är minst ett år och i Högräntefonden minst tre år. Har du frågor om våra fonder eller kring sparande är du välkommen att höra av dig till oss på Spiltan Fonder.

För mer information om våra räntefonder Så skapas avkastningen i räntefonderna.

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Ladda ned faktablad och informationsbroschyr under Rapporter och dokument.

  • NYHET 12 Jun 2024

    Ingen handel i globalfonder 19 juni på grund av helgdag

    Ingen handel i Spiltan Globalfond Investmentbolag och Spiltan Realinvest Global på grund av den amerikanska helgdagen Juneteenth Holiday.

  • NYHET 11 Jun 2024

    Nyhetsbrev juni 2024

    Läs vårt nyhetsbrev för juni 2024.

Visa fler

Kontakta oss

Jag vill köpa fondandelar!Jag vill ha nyhetsbrevet!

Fyll i formuläret nedan eller ring oss gärna om du har några frågor:

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Spiltan Fonder AB använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies