14 May

Rapportperioden avslutas med starka rapporter från Storytel, Addtech och Nibe

Rapportperioden för det första kvartalet avslutades nu i veckan för oss med Storytel, Addtech och Nibe. Värt att lyfta fram lite extra är Nibe som vi har i samtliga av våra aktiva aktiefonder, ett bolag som verkligen symboliserar det vi kallar för ett Spiltanbolag.

Ljudboksförlaget Storytels aktie har haft en imponerande utveckling på börsen i år, upp drygt 30 procent, och är ett av Aktiefond Sveriges största innehav. Bolaget kom med en stark rapport i linje med våra och marknadens förväntningar. Tillväxten inom streaming landade på imponerande 45 procent och antalet abonnenter växte med 38 procent jämfört med motsvarande period förra året. ”Det är ingen tvekan om att den digitala strukturella transformationen från fysiska böcker till ljud- och e-böcker är här för att stanna”, säger aktieförvaltare Pär Andersson.

Även teknikhandelsbolaget Addtech övertygade i sin rapport. Försäljningstillväxt, resultat och rörelsemarginal var bättre än analytikerkårens förväntningar. Addtechs affärsmodell är starkt förvärvsdriven och bara under det senaste kvartalet tillkom fyra nya bolag till de befintliga 130. Förvärven värderas lägre som enskilda bolag än vad Addtechkoncernen i stort värderas till, vilket skapar en hävstång. Bolagets tydliga förvärvsstrategi, starka ledning, entreprenörsanda och starka finanser i kombination med fokus inom strukturella tillväxtområden som miljö, klimat och infrastruktur gör att vi fortsatt är positiva till Addtech.

Nibe, ett av våra större innehav, levererade en stark rapport för årets första kvartal som överträffade marknadens prognoser. Det är framför allt affärsområdet Climate Solution som driver Nibes tillväxt. Här ligger Nibe bra positionerat i den strukturella trenden mot ett mer hållbart samhälle med sina intelligenta klimatlösningar. Vad gäller framtidsutsikterna uttalar bolaget att andra kvartalet kommer att påverkas av Covid-19 men att situationen bedöms bli hanterbar, vilket indikeras av andra kvartalets inledning. Detta är helt klart ett styrkebevis med tanke på hur omvärlden ser ut idag. Nibes inriktning mot hållbara klimatlösningar i kombination med stark balansräkning och bra ledning gör att vi är fortsatt positiva till Nibe.

När vi summerar kvartal 1 och blickar framåt är det som vi sagt tidigare inte det viktigaste vad som faktiskt hänt under det första kvartalet utan det vi kunnat få reda på vad gäller kommande kvartal och då främst vad gäller orderingång samt kassaflöden. Slutsatsen är nära nog samstämmig; kvartal två kommer bli utmanande men att det är för tidigt att uttala sig om hur det ser ut lite längre fram på grund av osäkerheten om hur snabbt samhälle och näringsliv kan återkomma till ett nytt normalläge.

Ser vi framåt börjar rapportsäsongen det andra kvartalet för oss med industribolaget AtlasCopco den 16 juli, tills dess fortsätter vi som alltid att hålla tät kontakt med bolagen. Vi investerar i bolag med långsiktigt hållbara affärsmodeller, som går med vinst, har bra kassaflöden och rimligt starka balansräkningar. Över tid har det visat sig att bolag med dessa egenskaper är bra att äga.

Läs våra kommentarer om rapporter från Indutrade, Fortnox och ICA.

Läs våra kommentarer om rapporter från Investor, Atlas Copco, Troax och Beijer Ref  

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Ladda ned faktablad och informationsbroschyr under Rapporter och dokument.

  • NYHET 23 Sep

    Intervju med förvaltaren av Spiltan Småbolagsfond

    Spiltan Småbolagsfond ligger i toppskiktet bland svenska småbolagsfonder i år. Sedan 2008 är ansvarig förvaltare Pär Andersson.

  • NYHET 17 Sep

    Spiltan Fonder och Carnegie Fonder skärper kraven på bolagens hållbarhetsarbete

    I ett gemensamt initiativ har Spiltan Fonder och Carnegie Fonder tagit fram en hållbarhetskravlista som emittenter, bolag som ger ut företagsobligationer, måste besvara.

Visa fler

Kontakta oss

Jag vill köpa fondandelar!Jag vill ha nyhetsbrevet!

Fyll i formuläret nedan eller ring oss gärna om du har några frågor:

Den här webbplatsen använder cookies för förbättra din användarupplevelse, för säkerhetsrutiner och för statistik. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används. Mer information. Ok