28 Sep 2015

Vad händer på räntemarknaden?

Att det varit slagigt på världens aktiemarknader under hösten har vi vant oss med, men på den senaste tiden har det även varit lite oroligt på räntemarknaden. Vi pratade med en av våra räntefondsförvaltare Lars Lönnquist om vad det är som hänt på marknaden den senaste tiden.

Lars – vad är det som ligger bakom förra veckans oro på räntemarknaden?
Den gångna veckan har det varit turbulent på kreditmarknaden med stor osäkerhet (vilket är bland det värsta investerare vet) resulterande i fallande kurser på företagsobligationer. Det är framförallt två händelser som har lett till denna stigande osäkerhet. Det första är relaterat till Volkswagens utsläppsfusk och det andra till Vattenfalls försäljning av koncernens brunkolsverksamhet. Båda dessa händelser har en direkt negativ inverkan på tillgångar utgivna av dessa låntagare, men det får även en indirekt effekt när investerare säljer av andra tillgångar för att öka sin likviditetsbuffert samtidigt som potentiella köpare i marknaden blir passiva, söker information och avvaktar med nya investeringar. Marknaden försöker hitta en ny prisnivå och innan detta gjorts så sjunker omsättningen kraftigt och med stor fluktuation i marknadspriserna, vilket i förlängningen skapar svängningar i fondens kurser.

Hur har Volkswagen och Vattenfall påverkat räntemarknaden?
I fallet Volkswagen spekuleras det om kostnader relaterade till ”fusket” – den felaktiga programvaran - uppgående till någonstans mellan 40 – 100 miljarder USD för uppgradering av minst 11 miljoner bilar, skadeståndsanspråk i offentlig domstol samt skadat varumärke. För Vattenfalls del så beror kostnaden dels på dagens låga energipris, men också beroende på hur de politiska förhandlingarna utvecklas mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Kostnader är extremt svårt att förutspå och de blir oftast högre än de initiala prognoserna.

Spiltans räntefonder hade inget innehav i Volkswagen, varken obligationer eller certifikat, men däremot en mindre andel i Vattenfall (2,3% i räntefonden och 2% i högräntefonden). Nedgången i nav-kurs senaste veckan är relaterat till effekter av sjunkande pris på obligationer utgivna av Vattenfall samt generellt stigande riskpremie i marknaden.

Vår bedömning är att Vattenfall (indirekt svenska staten) utan problem kommer kunna betala sina räntor på lånen och då är dagens låga tillgångspris en ickefråga. Av erfarenhet vet vi att sådan här osäkerhet kommer minska och marknadspriserna återgår till ett normalläge som reflekterar den faktiska risken i tillgångarna. Vi fortsätter att fokusera på att köpa bolag vi gillar.  

Vad kan man förvänta sig framöver?
Med dagens låga ränteläge, där statspapper och många räntepapper från företag idag ger en negativ avkastning efter Riksbankens införande av negativ styrränta, måste man ta en lite högre risk för att över huvud taget skapa en positiv avkastning. Det gör att våra räntefonder kommer att svänga lite mer än vad de historiskt gjort och i Spiltan Räntefond Sverige kanske man numera bör ha en placeringshorisont på 3-6 månader istället för betydligt kortare som det var tidigare. Med Spiltan Högräntefond bör man precis som tidigare ha en placeringshorisont på 2-3 år. Det är viktigt att komma ihåg att risk och avkastning alltid hänger ihop.  


Trots senaste tidens lägre kurs har fonderna utvecklats starkt med en uppgång hittills i år på 1,36% för Spiltan Räntefond Sverige och 3,64% för Spiltan Högräntefond (25/9-15), vilket givet Riksbankens negativa reporänta, bankernas låga räntor på transaktions- och sparkonton samt obefintlig inflation är bra. Utifrån fondernas positioner tror jag att avkastningen även framöver kommer att kunna fortsätta utvecklas positivt och ge en bra avkastning utifrån de förutsättningar som ges. Men vi måste alla vänja oss med att det kommer att svänga lite mer i våra räntefonder än vad det gjort historiskt

Hur skapas avkastning i en räntefond?
På vår site under respektive räntefond har vi försökt sammanfatta hur avkastningen skapas i en räntefond www.spiltanfonder.se/hur-skapas-avkastning-i-en-rantefond . Det vi vill lyfta fram där är att det är viktigt att skilja på hur "ränta" skapas på ett bankkonto och i en räntefond. På ett bankonto får man en daglig ränta, en ränta som är bestämd på förhand och som gäller framåt tills banken sänker eller höjer räntan. I en räntefond - till skillnad från bankkonton - är det en daglig avkastning man erhåller. Det är en viktig och grundläggande skillnad.


Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Ladda ned faktablad och informationsbroschyr under Rapporter och dokument.

  • NYHET 12 Jun 2024

    Ingen handel i globalfonder 19 juni på grund av helgdag

    Ingen handel i Spiltan Globalfond Investmentbolag och Spiltan Realinvest Global på grund av den amerikanska helgdagen Juneteenth Holiday.

  • NYHET 11 Jun 2024

    Nyhetsbrev juni 2024

    Läs vårt nyhetsbrev för juni 2024.

Visa fler

Kontakta oss

Jag vill köpa fondandelar!Jag vill ha nyhetsbrevet!

Fyll i formuläret nedan eller ring oss gärna om du har några frågor:

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Spiltan Fonder AB använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies