Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Spiltans webb. Om cookies på spiltanfonder.se

Jag godkänner

Spiltan Räntefond Sverige

Spiltan Räntefond Sverige är en kort räntefond som passar bra för sparande på kort sikt och som alternativ till sparkonto.

Fonden är aktivt förvaltad vilket betyder att förvaltarna handplockar obligationer efter noggrann analys av bolag. Placeringar görs i räntebärande värdepapper och penningmarknadsinstrument utfärdade i svenska kronor. Den genomsnittliga räntebindningstiden för placeringarna, mätt på den totala fondförmögenheten, är maximalt ett år.

Spiltan Räntefond Sverige placerar huvudsakligen i räntebärande värdepapper utgivna av svenska bolag med god kreditvärdighet. Urval av bolag görs enligt Spiltan Fonder investeringsfilosofi, vi väljer bolag som har en förutsägbar och hållbar affärsmodell, starka kassaflöden och en stabil balansräkning samt gärna en tydlig huvudägare

Fonden har en låg avgift på 0,1 % och målsättningen är att leverera en avkastning som överstiger räntan på ett sparkonto.


Spiltan Räntefond Sverige lämpar sig som

  • alternativ till banksparande
  • placering för dina likvida medel
  • ett tryggare alternativ då aktiemarknaden är turbulent.

samling_räntefond2016Rosett_Ra¨ntefond_2016

Spiltans räntefond har fått en mängd priser och utmärkelser under åren som bästa räntefond. Bl a från ratingbolaget MoneyMate: Best defensively managed fund - tre år i rad.


Så skapas avkastningen i räntefonderna

Köp Fondandelar Jag vill spara i Räntefond Sverige
Förvaltare

Lars Lönnquist

Förvaltningserfarenhet sedan 1985
Förvaltat fonden sedan 2013
lars.lonnquist@spiltanfonder.se
Medförvaltare sedan: 2010
Medförvaltare: Nicklas Segerdahl

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Faktablad och informationsbroschyr kan beställas från Spiltan Fonder: 08-545 813 40 eller hämtas under:
Fonden får placera mer än 35 % av fondmedlen i obligationer och andra skuldförbindelser som givits ut eller garanterats av en stat eller kommun i Norden.
Fondinformation
Startdatum
2007-09-17
Startkurs
100 SEK
Kursnotering
Dagligen
In-/utträdesavgift
0 %
Förvaltningsarvode
0,1 %
Lägsta engångsinsättning
100 SEK
Lägsta månadsinsättning
100 SEK
PPM fondnummer
972 497
ISIN
SE0002152140
NAV: 123,35 SEK (2019-09-23) Värdeutveckling:

Hjälp om Spiltan Räntefond Sverige