Spiltan Räntefond Sverige - bra & billig räntefond

Spiltan Räntefond Sverige placerar i räntebärande värdepapper och penningmarknadsinstrument utfärdade i svenska kronor. Den genomsnittliga löptiden för placeringarna, mätt på den totala fondförmögenheten, är maximalt ett år.

samling_räntefond2016Rosett_Räntefond_2016

Spiltans räntefond har fått en mängd priser och utmärkelser under åren som bästa räntefond. Bl a från ratingbolaget MoneyMate: Best defensively managed fund - tre år i rad.

Om Spiltan Räntefond Sverige

  • En kort räntefond som placerar i räntepapper utgivna i svenska kronor.
  • Aktivt förvaltad
  • Låg avgift på 0,1 %.
  • Målsättning: Överträffa SSVX T-BILL

Spiltan Räntefond Sverige lämpar sig som:

  • alternativ till banksparande.
  • placering för dina likvida medel.
  • ett tryggt alternativ då aktiemarknaden är turbulent.

Så skapas avkastningen i räntefonderna

Köp Fondandelar Jag vill spara i Räntefond Sverige - bra & billig räntefond
Förvaltare

Lars Lönnquist

Förvaltningserfarenhet: 31 år
Ansvarig förvaltare sedan: 2013
Medförvaltare sedan: 2010
E-post: lars.lonnquist@spiltan.se
Medförvaltare: Nicklas Segerdahl

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Faktablad och informationsbroschyr kan beställas från Spiltan Fonder: 08-545 813 40 eller hämtas under:
Fonden får placera mer än 35 % av fondmedlen i obligationer och andra skuldförbindelser som givits ut eller garanterats av en stat eller kommun i Norden.
Fondinformation
Startdatum
2007-09-17
Startkurs
100 SEK
Kursnotering
Dagligen
In-/utträdesavgift
0 %
Förvaltningsarvode
0,1 %
Lägsta engångsinsättning
100 SEK
Lägsta månadsinsättning
100 SEK
PPM fondnummer
972 497
ISIN
SE0002152140
NAV: 122,06 SEK (2019-03-19) Värdeutveckling:

Hjälp om Spiltan Räntefond Sverige