21 Mar 2020

Frågor & Svar om senarelagd handel i våra räntefonder

Många företagsobligationsfonder på marknaden har senarelagt handel av fondandelar tillsvidare. Skälet är att det i den extrema situation som råder på kapitalmarknaderna har det blivit omöjligt att värdera fonderna korrekt.

Varför senarelägger ni handel av fondandelar?
Det här är en konsekvens av krisen som uppstått på de finansiella marknaderna där bland annat prissättningen på företagsobligationer påverkats i sådan stor omfattning att fondernas tillgångar per idag inte kan värderas på ett rättvist sätt. Det finns i dagsläget mycket begränsad likviditet på marknaden vilket omöjliggör en rättvis kurssättning för fonder med företagsobligationer. Det skulle inte vara ansvarsfullt att ha fonderna öppna som vanligt som läget är nu.

Hur påverkar det fondandelsägarna?
Vi gör det här för att skydda alla de andelsägare som finns i fonderna. Det är av absolut vikt, och ett krav enligt lagen, att behandla alla andelsägare lika. Därför tar vi vårt ansvar i denna extrema situation och senarelägger försäljning och köp av fondandelar. Order som läggs under senareläggningen kommer att dateras och sparas men kan inte verkställas under tiden beslutet om senareläggning gäller. Så fort beslutet om senareläggningen hävs och fonden öppnar upp för handel igen utförs order till första möjliga kurs.

Hur förvaltas fonderna under den här perioden?
Vi kommer att fortsätta att förvalta fonderna som vanligt och räntan på obligationerna i fonden fortsätter att ge avkastning under tiden precis som vanligt. Innehaven i våra räntefonder är i grunden bra bolag med en långsiktigt hållbar affärsmodell, starka kassaflöden och en rimligt stark balansräkning med riktiga tillgångar samt utdelningsbara intäkter. Så länge bolagen betalar kupongräntor får fonderna tillbaka det nominella beloppet inklusive löpande avkastning. Fondernas underliggande bolag går bra, men problemet just nu är att marknaden för företagsobligationer är illikvid.

Vad händer med min fondorder?
En order som du lägger under senareläggningen kommer att dateras och sparas men kan inte verkställas under tiden beslutet om senareläggning gäller. Så fort beslutet om senareläggningen hävs och fonden öppnar upp för handel igen utförs din order till första möjliga handelskurs, NAV, som beräknas för fonden och dina pengar betalas ut.

Spiltan Räntefond Sverige och Spiltan Högräntefond har en senarelagd handel per den 20 mars 2020 och tillsvidare. Order lagda efter bryttiden den 19 mars 2020 kommer att genomföras när fonderna öppnar för handel igen. Order lagda innan bryttiden den 19 mars kommer att betalas ut så snart som möjligt.

Kommer ni att ta ut avgifter i fonderna under tiden fonden har senarelagd handel?
Nej, vi kommer inte att ta ut någon avgift i varken Spiltan Högräntefond eller Spiltan Räntefond Sverige under den här tiden

När kommer fonderna öppna för handel?
När likviditeten kommer tillbaka och vi kan vara säkra på att vi kan sätta en rättvis kurs på fondens tillgångar och därmed göra en korrekt värdering av fonderna.
Det vidtas för närvarande många positiva åtgärder från Riksbanken, Finansdepartementet och Finansinspektionen med målsättning att säkerställa den finansiella stabiliteten och få igång en fungerande kapitalmarknad.  

Kommer mina pengar att försvinna?
Nej, dålig likviditet i systemet betyder inte att värdet på fondens tillgångar sjunker. Senareläggning av handeln görs för att skydda samtliga andelsägares kapital då det i dagsläget inte går att göra en korrekt och rättvis värdering på de värdepapper som finns i fonderna. Fondernas innehav består av värdepapper kopplade till företagslån och inget av bolagen har gått i konkurs eller ställt in betalningar. Om vi inte säljer fondernas värdepapper till underpris gör fonden inte någon förlust utan erhåller löpande ränta tills pappret går till förfall, då det investerade beloppet betalas tillbaka till fonderna.

Gäller det här för alla sparare i fonderna oavsett var man köpt dem?
Ja, det gäller oavsett var man köpt fonderna. 

Finansinspektionens dialogmöte med fondbolagen

Så skapas avkastning i räntefonderna

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Ladda ned faktablad och informationsbroschyr under Rapporter och dokument.

  • NYHET 12 Jun 2024

    Ingen handel i globalfonder 19 juni på grund av helgdag

    Ingen handel i Spiltan Globalfond Investmentbolag och Spiltan Realinvest Global på grund av den amerikanska helgdagen Juneteenth Holiday.

  • NYHET 11 Jun 2024

    Nyhetsbrev juni 2024

    Läs vårt nyhetsbrev för juni 2024.

Visa fler

Kontakta oss

Jag vill köpa fondandelar!Jag vill ha nyhetsbrevet!

Fyll i formuläret nedan eller ring oss gärna om du har några frågor:

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Spiltan Fonder AB använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies