Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Spiltans webb. Om cookies på spiltanfonder.se

Jag godkänner

Spiltan Enkel - Lösningen för ditt långsiktiga sparande

Spiltan Enkel är en färdig lösning för dig som vill ha ett enkelt sparande. Enkel är en fond-i-fond med en mix av våra fonder. Andelen aktiefonder är cirka 70 procent och cirka 30 procent är placerat i våra räntefonder.

Fonden finns för dig som helt enkelt vill ha ett färdigt paket med fonder för ditt långsiktiga sparande. Du betalar enbart för förvaltningen av de underliggande fonderna. Vi rebalanserar regelbundet innehaven så att fondernas vikter inte förändras efter hur de olika fonderna utvecklas.

Avgiften är 0,77 procent vilket är vad du skulle betalat om du själv valt att spara i underliggande fonder med motsvarande fördelning.

Fondens innehav är våra aktivt förvaltade aktiefonder Aktiefond Sverige, Aktiefond Småland och Aktiefond Stabil. Våra passivt förvaltade aktiefonder Aktiefond Investmentbolag och Globalfond Investmentbolag. Ränteplaceringarna görs i våra aktivt förvaltade Räntefond Sverige och Högräntefonden.

Du får ett sparande som innehåller:

Aktier och räntor
Aktiv och passiv förvaltning
Aktieinnehav i såväl Sverige som globalt

Fonden passar dig som

  • vill ha en färdig lösning för ditt sparande
  • sparar på minst 3-4 års sikt
  • vill spara hos ett fondbolag med personlig service.


Jörgen Wärmlöv
Förvaltarerfarenhet sedan 2010
jorgen.warmlov@spiltanfonder.se
Nicklas Segerdahl
Förvaltarerfarenhet sedan 2015
nicklas.segerdahl@spiltanfonder.se


Nytt kring Enkel - Lösningen för ditt långsiktiga sparande
Köp Fondandelar Jag vill spara i Enkel - Lösningen för ditt långsiktiga sparande
Förvaltare

Spiltan Enkel Förvaltare

Nicklas Segerdahl
Förvaltarerfarenhet sedan 2015
Jörgen Wärmlöv
Förvaltarerfarenhet sedan 2010
E-post: nicklas.segerdahl@spiltanfonder.se
jorgen.warmlov@spiltanfonder.se 


Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet.
Informationsbroschyr och faktablad kan beställas från Spiltan Fonder: 08-545 813 40 eller hämtas under:Fondinformation
Startdatum
2019-06-19
Startkurs
100 SEK
Kursnotering
Dagligen
In-/utträdesavgift
0%
Förvaltningsarvode
0,77%
Lägsta engångsinsättning
100 SEK
Lägsta månadsinsättning
100 SEK
ISIN
SE0012740926
NAV: 101,38 SEK (2019-10-20) Värdeutveckling: