Spiltan Aktiefond Småland

Spiltan Aktiefond Småland är en aktivt förvaltad fond med fokus på placeringar i Smålandsregionen.

Aktiefond Småland är en aktivt förvaltad fond som placerar minst 60 % i bolag med anknytning till Småland varav merparten kategoriseras som småbolag.

Småland har en stark verkstads- och industrikultur. Regionen präglas av engagerat entreprenörskap som genererat en företagstäthet och många framgångsrika företag. Småland har bolag vi gillar och som passar vår investeringsfilosofi. Det är bra bolag med – i de flesta fall – en affärsmodell som är lätt att förstå. Dessutom har de flesta bolagen starka och bra ägare.

Fondens första investerare var småländska investmentbolaget Chiffonjén.  

Placeringar görs oberoende av storlek på företag och bransch. Stor tonvikt läggs på analysen och bedömningen av det enskilda företagets affärsidé, företagsledning och långsiktiga framtidsutsikter. Fonden kan även investera i onoterade aktier där bolagen har sitt säte i Småland.

Målsättningen är att slå Stockholmsbörsen inklusive utdelningar (SIXPRX).

Aktiefond Småland:

  • Komplement till Sverigefonder.
  • För sparande på lång sikt, minst fem år.
  • Kryddar din portfölj med småländsk företagaranda.

Exempel på företag som fonden investerar i: Ages Industri, Bufab, Electra, Fagerhult, Fortnox, Garo, Hexpol, Husqvarna, Itab Shop, JLT, Kabe, Lammhult Design Group, New Wave Group, Nibe, OEM, Profilgruppen, Thule, Troax, Inwido och XANO Industrier

Köp Fondandelar Jag vill spara i Aktiefond Småland
Förvaltare

Pär Andersson

Förvaltningserfarenhet sedan 1994

Ansvarig förvaltare sedan:

2008-08-01
Medförvaltare Jörgen Wärmlöv
E-post: par@spiltanfonder.se
Riskinformation Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Informationsbroschyr och faktablad kan beställas från Spiltan Fonder, Tel: 08-545 813 40 eller hämtas under:
Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.
Fondinformation
Startdatum
2008-06-25
Startkurs
100
Kursnotering
Dagligen
In-/utträdesavgift
0%
Förvaltningsarvode
1,5%
Lägsta engångsinsättning
100
Lägsta månadsinsättning
100
PPM fondnummer
272 898
ISIN
SE0002566349
NAV: 492,82 SEK (2019-11-13) Värdeutveckling:

Hjälp om Spiltan Aktiefond Småland